Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «AX» – 137
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
A- AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AX
межд. 1. ах 2. ой. Ax, lap yadımdan çıxmışdı ой, совсем было не забыл
AX-TÜF
сущ. разг. харканье. ax-tüf eləmək отхаркивать, харкать. Qan ax-tüf eləmək харкать кровью
AX-UF
сущ. хныканье, нытьё; ax-uf eləmək (etmək) изнывать, охать, хныкать
AX-VAY
сущ. см. ah-vay
AXACAQ
сущ. 1. русло. Çayın axacağı русло реки 2. проток. Arterial axacaq мед. артериальный проток
AXAR
I прил. 1. текучий. Axar su текучая вода 2. проточный. Axar göl проточное озеро 3. ətraflı
AXAR-BAXAR
сущ. раздолье, ширь, простор; открытое, свободное пространство
AXAR-BAXARLI
прил. раздольный, широкий, просторный
AXARLI
прил. 1. сточный 2. поточный. Axarlı üsul поточный метод 3. плавный, обтекаемый. ətraflı
AXARLIQ
сущ. 1. текучесть 2. обтекаемость 3. плавность
AXARSIZ
прил. бессточный. Axarsız sahələr бессточные области, axarsız hövzə бессточный бассейн
AXÇA
сущ. чешуя, чешуйка: 1. мелкие пластинки, расположенные по поверхности (напр. ətraflı
AXÇALI
прил. чешуйчатый. Axçalı ilan чешуйчатая змея, axçalı palma чешуйчатая пальма
AXDIRMA
сущ. от глаг. axdırmaq, сплав
AXDIRMAQ
глаг. nəyi сплавлять, сплавить (по течению речи)
AXI
част. 1. ведь. Axı sən səhərdən acsan ведь ты голодный с самого утра 2. ətraflı
AXICI
прил. 1. текучий 2. плавный
AXICILIQ
сущ. 1. текучесть. Axıcılıq həddi предел текучести 2. плавность
AXIDICI
прил. 1. сливной. Axıdıcı boru сливная труба 2. сточный. Axıdıcı arxlar сточные канавы
AXIDILMA
сущ. от глаг. axıdılmaq, сплав (по течению)
AXIDILMAQ
глаг. сплавляться, быть сплавленным по течению
AXIM
I сущ. 1. течение (в знач. направления). Suyun axımı направление течения воды 2. ətraflı
AXIN
I сущ. 1. течение (движущаяся масса воды, воздуха и т.п.). Havanın axını течение воздуха, axın təbəqəsi слой течения 2. ətraflı
AXIN-AXIN
нареч. непрерывным потоком, массами
AXINLA
нареч. см. axın-axın
AXINÖLÇƏN
сущ. гидр. вертушка (прибор, измеряющий скорость и силу течения)
AXINTI
сущ. 1. нанос. Çay axıntısı речной нанос 2. сток 3. утечка
AXINTILI
прил. сточный. Axıntılı su hovuzu сточный водный бассейн
AXIR
I сущ. 1. конец (предел, последняя грань чего-л.). Noyabrın axırı конец ноября, ilin axırı конец года, iş gününün axırı конец рабочего дня, axıra qədər до конца 2. ətraflı
AXIR-AXIRDA
нареч. под конец, в самом конце