MƏMƏŞ

MƏMƏŞ is. uş. Məmə.

Author: Obastan; Publisher: Obastan