Rusca-ləzgicə lüğət

Cəmi – 34086, məqalələr «АИ» – 1
АИСТ
гьажилеглег, леглег.