АБРИКОСОВЫЙ

АБРИКОСОВЫЙ машмашдин; абрикосовое дерево машмашдин ттар.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan