АБРИС

АБРИС абрис (затIунин винел патан умуми акунрин шикил).

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan