АБСТРАКТНЫЙ

АБСТРАКТНЫЙ абстракт, абстрактный (фикирдалди ччара авунвай, маса шейинилай аслу тушиз къачунвай, конкретный тушир).

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan