Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

Всего статей – 22732, статей на «Ü» – 249
Ü
двадцать девятая буква азербайджанского алфавита
ÜÇ
три
ÜÇARŞINLIQ
трехаршинный
ÜÇAYAQ
таган, треножник
ÜÇAYAQLI
трехножный
ÜÇAYLIQ
трехмесячный
ÜÇBARMAQ
трехпалый
ÜÇBAŞLI
трехглавый
ÜÇBİR
по три
ÜÇBUCAQ
треугольник
ÜÇBUCAQLI
треугольный
ÜÇCƏ
только три, всего три
ÜÇDƏBİR
одна треть
ÜÇDİLLİ
трехязычный
ÜÇDORLU
трехмачтовый
ÜÇGÜNLÜK
1. трехдневный; 2. трехдневка;
ÜÇHECALI
трехсложный
ÜÇHƏDLİ
мат. 1. трехчлен; 2. трехчленный;
ÜÇİLLİK
трехлетний
ÜÇLƏMƏK
1. довести до трех, утроить; 2. сложить втрое; 3. разделить на три части;
ÜÇLÜ
втроем
ÜÇLÜK
1. состоящая из трех частей; 2. тройка (группа из трех лиц); 3. трио (музыкальный ансамбль); 4. трехрублевка;
ÜÇLÜKDƏ
втроем
ÜÇMANATLIQ
трехрублевка
ÜÇMƏRTƏBƏ
трехэтажный
ÜÇQAT
1. тройной, утроенный; 2. трехэтажный;
ÜÇRƏNGLİ
трехцветный
ÜÇRƏQƏMLİ
мат. трехзначный
ÜÇSƏSLİ
трехголосый
ÜÇTARLALI
трехпольный