Азербайджанcко-русский словарь

Всего статей – 68882, статей на «ÖP» – 13
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÖD ÖG ÖK ÖL ÖM ÖN ÖP ÖR ÖS ÖT ÖV ÖY ÖZ
 
ÖPDÜRMƏ
сущ. от глаг. öpdürmək
ÖPDÜRMƏK
глаг. 1. kimə kimi, nəyi понуд. заставить кого поцеловать кого, что. подробнее
ÖPDÜRTMƏ
сущ. от глаг. öpdürtmək
ÖPDÜRTMƏK
глаг. понуд. см. öpdürmək. Əlindən öpdürtmək заставить кого поцеловать руку чью, к ому, üzündən öpdürtmək заставить кого поцеловать в щеку кого
ÖPMƏ
сущ. от глаг. öpmək целование
ÖPMƏK
глаг. целовать, поцеловать. Anasını öpmək поцеловать свою мать, uşağı öpmək поцеловать ребёнка, kimin yanaqlarından öpmək поцеловать кого в щеки, dodaqlarından öpmək поцеловать кого в губы, gözlərindən öpmək поцеловать в глаза, alnından öpmək поцеловать в лоб, əllərini (əllərindən) öpmək поцеловать руки, doğma yurdun torpağını öpmək поцеловать землю родного края, bayrağı öpmək поцеловать знамя, qucaqlayıb öpmək обнять и поцеловать, ehtirasla öpmək поцеловать страстно; bərk-bərk öpmək kimi расцеловать кого ◊ öpüb gözünün üstünə qoymaq носить на руках
ÖPÜLMƏ
сущ. от глаг. öpülmək
ÖPÜLMƏK
глаг. быть поцелованным кем-л.
ÖPÜŞ
сущ. поцелуй. Ana öpüşü материнский поцелуй, ehtiraslı öpüş страстный поцелуй, öpüş almaq сорвать поцелуй, öpüş vermək: 1. дать поцелуй; 2. подставить щеку для поцелуя
ÖPÜŞDÜRMƏ
сущ. от глаг. öpüşdürmək
ÖPÜŞDÜRMƏK
глаг. заставить кого целоваться, поцеловаться друг с другом. Uşaqları öpüşdürmək заставить детей поцеловаться, küsülüləri öpüşdürmək заставить поцеловаться поссорившихся
ÖPÜŞMƏ
сущ. от глаг. öpüşmək; целование
ÖPÜŞMƏK
глаг. целоваться, поцеловаться (поцеловать друг друга, обменяться поцелуями). подробнее