Азербайджанcко-русский словарь

Всего статей – 68882, статей на «ƏG» – 5
ƏGƏR
союз. если, ежели. Əgər gəlməsə, … если не придёт …, əgər istəsəniz, … если захотите …, əgər bilsəydin, … если бы ты знал …, əgər belə getsə если так будет продолжаться, …
ƏGƏR-MƏGƏR
в знач. сущ. простореч. если бы да кабы. Sizin əgər-məgərlər məni təngə gətirdi мне надоели ваши “если бы да кабы”
ƏGƏR-ƏSKİK
сущ. недостаток: 1. нужда в чём-л. Əgər-əskiyini düzəltmək nəyin восполнить недостатки чего 2. подробнее
ƏGƏR-ƏSKİKLİK
сущ. недостаток, недочёт, погрешность в чём-л. İşdəki əgər-əskikliklər недостатки в работе
ƏGƏRÇİ
союз. устар. если, если даже