Азербайджанcко-русский словарь

Всего статей – 68882, статей на «AH» – 56
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
A- AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AHƏNGDARCASINA
нареч. см. ahəngdar II
AHƏNGDARLAŞDIRMA
сущ. от глаг. ahəngdarlaşdırmaq, гармонирование
AHƏNGDARLAŞDIRMAQ
глаг. гармонировать
AHƏNGDARLAŞMA
сущ. от глаг. ahəngdarlaşmaq
AHƏNGDARLAŞMAQ
глаг. гармонироваться, становиться, стать гармоничным
AHƏNGDARLIQ
сущ. 1. гармония, гармоничность, соразмерность 2. благозвучие, благозвучность 3. подробнее
AHƏNGLİ
прил. см. ahəngdar
AHƏNGLİLİK
сущ. см. ahəngdarlıq
AHƏNGLƏ
нареч. 1. гармонично 2. созвучно 3. размеренно 4. благозвучно 5. ритмично 6. в тон, в унисон
AHƏNGLƏNDİRMƏ
сущ. от глаг. ahəngləndirmək, гармонизация
AHƏNGLƏNDİRMƏK
глаг. делать, сделать: 1. гармоничным, соразмерным 2. благозвучным 3. созвучным 4. ритмичным 5. мелодичным
AHƏNGLƏNMƏ
сущ. от глаг. ahənglənmək
AHƏNGLƏNMƏK
глаг. становиться, стать: 1. гармоничным, соразмерным 2. благозвучным 3. созвучным 4. ритмичным 5. мелодичным
AHƏNGLƏŞDİRMƏ
сущ. от глаг. ahəngləşdirmək
AHƏNGLƏŞDİRMƏK
глаг. см. ahəngləndirmək
AHƏNGSİZ
I прил. 1. негармоничный, дисгармоничный, несоразмерный 2. неблагозвучный. подробнее
AHƏNGSİZLİK
сущ. 1. дисгармония, неблагозвучие 2. аритмия 3. беззвучие; беззвучность 4. диссонанс
AHƏNGSİZLƏŞDİRİCİ
прил. муз. диссонирующий. Ahəngsizləşdirici akkord диссонирующий аккорд
AHƏNGSİZLƏŞDİRMƏ
сущ. от глаг. ahəngsizləşdirmək
AHƏNGSİZLƏŞDİRMƏK
глаг. муз. диссонировать, нарушать гармонию, нарушить созвучие, ритм
AHƏNGƏR
сущ. устар. кузнец
AHƏSTƏ
I прил. 1. тихий 2. медленный, неторопливый. Ahəstə yeriş неторопливая походка 3. подробнее
AHƏSTƏ-AHƏSTƏ
нареч. 1. медленно. Günəş dağın dalından ahəstə-ahəstə çıxırdı солнце медленно вставало из-за горы 2. тихо, тихим голосом
AHƏSTƏCƏ
нареч. медленно, тихонько, осторожненько
AHƏSTƏDƏN
нареч. тихонько, тихо-тихо
AHƏSTƏLİK
сущ. осторожность, медленность