Азербайджанcко-русский словарь

Всего статей – 68882, статей на «UĞ» – 26
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
UC UD UF UK UL UM UN UQ UR US UT UV UX UY UZ
 
UĞRADILMA
сущ. от глаг. uğradılmaq
UĞRADILMAQ
глаг. подвергаться, быть подвергнутым чему-л. Təhlükəyə uğradılmaq быть подвергнутым опасности, korroziyaya uğradılmaq быть подвергнутым коррозии, dəyişikliklərə uğradılmaq быть подвергнутым изменениям, məhrumiyyətlərə uğradılmaq быть подвергнутым лишениям, çətinliklərə uğradılmaq быть подвергнутым трудностям, təbəddülata uğradılmaq быть подвергнутым изменениям (переменам)
UĞRAMA
сущ. от глаг. uğramaq
UĞRAMAQ
глаг. 1. подвергаться, подвергнуться (стать объектом какого-л. подробнее
UĞRANMA
сущ. от глаг. uğranmaq
UĞRANMAQ
глаг. см. uğradılmaq
UĞRAŞMA
сущ. от глаг. uğraşmaq
UĞRAŞMAQ
глаг. многим вместе: 1. подвергаться, подвергнуться чему-л. Təhlükələrə uğraşdıq подверглись опасностям 2. подробнее
UĞRATMA
сущ. от глаг. uğratmaq
UĞRATMAQ
глаг. 1. kimi, nəyi nəyə подвергать, подвергнуть кого, что чему; dəyişikliklərə uğratmaq (məruz qoymaq) подвергнуть изменениям, təhlükəyə uğratmaq (məruz qoymaq) подвергнуть опасности, məhrumiyyətlərə uğratmaq (məruz qoymaq) подвергнуть лишениям 2. подробнее
UĞRUNDA
послел. 1. за (употребляется при указании цели действия). Keyfiyyət uğrunda mübarizə борьба за качество, bol məhsul uğrunda за богатый урожай, mədəniyyat və maarif uğrunda за культуру и просвещение, xoşbəxt həyat uğrunda за счастливую жизнь, xalq təsərrüfatının bərpası uğrunda за восстановление народного хозяйства, dilimizin saflığı uğrunda за чистоту нашего языка 2. подробнее
UĞULDAMA
сущ. от глаг. uğuldamaq; гудение
UĞULDAMAQ
глаг. гудеть: 1. издавать длительный протяжный низкий звук. Salon uğuldayırdı зал гудел, dəniz uğuldayır море гудит, külək uğuldayır ветер гудит 2. подробнее
UĞULTU
сущ. 1. гул (не вполне ясный, сливающийся шум). Küləyin uğultusu гул ветра, dənizin uğultusu гул моря, motorun uğultusu гул мотора, salonda uğultu qopdu в зале поднялся гул 2. подробнее
UĞULTULU
прил. гулкий (громкий, не сразу смолкающий). Uğultulu əks-səda гулкое эхо, uğultulu səs гулкий шум, uğultulu qəhqəhə гулкий хохот
UĞUNDURMA
сущ. от глаг. uğundurmaq
UĞUNDURMAQ
глаг. смешить (своими действиями, словами и т.п., заставить смеяться до упаду, до слёз, истерически), насмешить, рассмешить. Tamaşaçıları uğundurmaq рассмешить зрителей
UĞUNMA
сущ. от глаг. uğunmaq
UĞUNMAQ
глаг. смеяться до слёз (истерически, до упаду), надорвать животики со смеху, от хохота (насмехаться, нахохотаться до изнеможения)
UĞUR
сущ. удача (счастливый, желательный исход дела); успех. Böyük uğur большая удача (большой успех), ciddi uğur серьёзная удача (серьезный успех), gözlənilməz uğur неожиданная удача (неожиданный успех), yaradıcılıq uğuru творческая удача (творческий успех), idmançının uğuru удача (успех) спортсмена, işlərində uğur удача в делах, həyatda uğur удача в жизни, məhəbbətdə uğur удача в любви, yarışlarda uğur успех в соревнованиях; uğur qazanmaq: 1) иметь, завоевать успех 2) добиться успеха; uğur diləmək kimə желать, пожелать удачи (успеха) кому, uğur gətirmək kimə приносить, принести удачу (успех) кому, uğur yar oldu kimə сопутствовала удача (сопутствовал успех) кому, sizi uğur gözləyir вас ждет удача ◊ uğurlar olsun (uğura qənşər gələsən): 1) желаю удачи (успеха)! 2) счастливого пути!; uğuruna çıxmaq (gəlmək) kimin встретиться на счастье с кем
UĞURLA
нареч. 1. удачно. Uğurla başlanmaq удачно начаться, işi uğurla başa vurmaq удачно закончить (завершить) работу 2. подробнее
UĞURLU
прил. удачный: 1. завершившийся удачей, успехом; успешный. Uğurlu gün удачный день, uğurlu il удачный год, uğurlu başlanğıc удачное начало, uğurlu sonluq удачный конец, uğurlu səfər удачная поездка, uğurlu ov удачная (удачливая) охота, uğurlu oyun удачная игра, uğurlu cəhd удачная попытка, uğurlu çıxış успешное (удачное) выступление, uğurlu hərbi əməliyyat успешная военная операция 2. подробнее
UĞURLULUQ
сущ. 1. удача, успех. Təşəbbüsün uğurluluğu успех инициативы, işin uğurluluğu sizdən asılıdır успех работы (дела) зависит от вас 2. подробнее
UĞURSUZ
I прил. неудачный: 1. сопровождавшийся неудачами, закончившийся неудачей; неуспешный, безуспешный. подробнее
UĞURSUZLUQ
сущ. 1. неудача, неуспех (неудачный, неблагоприятный исход какого-л. подробнее
UĞURSUZLUQLA
нареч. неудачно, безуспешно. İşi uğursuzluqla qurtarmaq кончить дело неудачно, uğursuzluqla bitmək (nəticələnmək) закончиться (завершиться) неудачно (неудачей)