AEROFOTOŞƏKİL

AEROFOTOŞƏKİL сущ. аэрофотоснимок. Aerofotoşəkillərin təhlili дешифровка аэрофотоснимков

Author: Obastan; Publisher: Obastan