AEROLOJİ

AEROLOJİ прил. аэрологический. Aeroloji müşahidələr аэрологические наблюдения, aeroloji xəritələmə аэрологическое картографирование

Author: Obastan; Publisher: Obastan