AĞACABƏNZƏR

AĞACABƏNZƏR прил.
1. древесный. Ağacabənzər qıjılar древесные папоротники
2. древовидный. Ağacabənzər keratit мед. древовидный кератит

Author: Obastan; Publisher: Obastan