AĞACDÖYƏN

AĞACDÖYƏN сущ. диал. см. ağacdələn

Author: Obastan; Publisher: Obastan