AL-ƏLVAN

AL-ƏLVAN прил. красочный, яркий, разноцветный, ярко-красный. Al-əlvan küçələr красочные улицы, al-əlvan çiçəklər яркие цветы, al-əlvan qaş-daş яркокрасные самоцветы

Author: Obastan; Publisher: Obastan