ANADANGƏLMƏ

ANADANGƏLMƏ прил. прирождённый, природный, врождённый. Anadangəlmə istedad прирождённый талант, anadangəlmə rəssam прирождённый художник, anadangəlmə xasiyyət природный характер, anadangəlmə ürək qüsuru мед. врождённый порок сердца, anadangəlmə yastıayaqlılıq врождённое плоскостопие, anadangəlmə qlaukoma врождённая глаукома, anadangəlmə dəbəlik врождённая грыжа, anadangəlmə korluq врождённая слепота, anadangəlmə refleks врождённый рефлекс, anadangəlmə çıxıq врождённый вывих, anadangəlmə şillik врождённая косорукость

Это слово в других словарях:

Author: Obastan; Publisher: Obastan