AQİBƏT

AQİBƏT сущ.
1. будущее, судьба. Bunların aqibəti necə olacaq? как сложится их будущее?
2. конец, последствия. Bu işin aqibəti последствия этого дела
◊ aqibətin xeyir olsun да сопутствует тебе счастье, благополучие

Это слово в других словарях:

Author: Obastan; Publisher: Obastan