AQLÜTİNATİV

AQLÜTİNATİV прил. агглютинативный. Aqlütinativ dillər агглютинативные языки

Author: Obastan; Publisher: Obastan