ARAKƏSİLMƏ

ARAKƏSİLMƏ сущ. перебой. Arakəsilmə siqnalı связь. сигнал перебоя

Author: Obastan; Publisher: Obastan