ASANƏRİYƏN

прил. тех. легкоплавкий. Asanəriyən metal легкоплавкий металл, asanəriyən xəlitə легкоплавкий сплав

Author: Obastan; Publisher: Obastan