AŞIB-COŞMAQ

AŞIB-COŞMAQ глаг. бурлить, бить через край

Author: Obastan; Publisher: Obastan