AXARLIQ

AXARLIQ сущ.
1. текучесть
2. обтекаемость
3. плавность

Это слово в других словарях:

Словарь синонимов азербайджанского языка

AXARLIQ qərarsız — səbatsız подробнее
AXARLIQ qərarsızlıq — səbatsızlıq подробнее
AXARLIQ səlislik — rəvanlıq — ahəngdarlıq подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan