AXINTI

AXINTI сущ.
1. нанос. Çay axıntısı речной нанос
2. сток
3. утечка

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AXINTI is. 1. Bir tərəfə doğru hərəkət edən su, hava, yaxud elektrik kütləsi cərəyanı. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan