ÇAĞDAŞLAŞDIRMA

ÇAĞDAŞLAŞDIRMA сущ. от глаг. çağdaşlaşdırmaq ; осовременивание, модернизация

Author: Obastan; Publisher: Obastan