EDİLƏMƏ

EDİLƏMƏ сущ. от глаг. ediləmək

Author: Obastan; Publisher: Obastan