EDİLƏŞMƏ

EDİLƏŞMƏ сущ. от глаг. ediləşmək

Это слово в других словарях:

Author: Obastan; Publisher: Obastan