FACİƏLİLİK

FACİƏLİLİK сущ. см. faciəvilik
1. трагизм, трагедийность. Süjetin faciəliliyi трагедийность сюжета
2. трагичность, трагизм. Hadisənin faciəliliyi трагичность случая, vəziyyətin faciəliliyi трагичность положения

Это слово в других словарях:

Словарь синонимов азербайджанского языка

FACİƏLİLİK fəlakətlilik — dəhşətlik — acınacaqlılıq — müsibətlilik подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan