FACİƏVİLİK

FACİƏVİLİK сущ.
1. трагизм, трагедийность. Hadisələrin faciəviliyi трагедийность событий
2. трагичность

Author: Obastan; Publisher: Obastan