HAÇADİL

HAÇADİL прил. с раздвоенным языком (о змеях, ящерицах, лягушках)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

HAÇADİL(Lİ) sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan