LAD-İNTONASİYA

LAD-İNTONASİYA прил. муз. ладово-интонационный. Lad-intonasiya xüsusiyyətləri ладово-интонационные особенности (своеобразия), lad-intonasiya əsası ладово-интонационная основа

Author: Obastan; Publisher: Obastan