MAARİFLƏNDİRİLMƏ

MAARİFLƏNDİRİLMƏ сущ. от глаг. maarifləndirilmək , просвещение

Это слово в других словарях:

Author: Obastan; Publisher: Obastan