ÖDLƏMƏ

ÖDLƏMƏ сущ. от глаг. ödləmək

Author: Obastan; Publisher: Obastan