ÖDLƏNMƏ

ÖDLƏNMƏ сущ. от глаг. ödlənmək

Author: Obastan; Publisher: Obastan