ÖDƏMƏLƏGƏTİRMƏ

ÖDƏMƏLƏGƏTİRMƏ прил. желчеобразовательный. Ödəmələgətirmə qabiliyyati желчеобразовательная способность

Author: Obastan; Publisher: Obastan