ÖDƏNC

ÖDƏNC I
сущ.
1. выплата. İctimai istehlak fondundan verilən ödənc выплата из общественных фондов потребления
2. платёж. Büdcədən ödənclər платежи из бюджета
3. выкуп
II
прил. выкупной. Ödənc haqqı выкупная плата

Author: Obastan; Publisher: Obastan