QAB-QAŞIQ

QAB-QAŞIQ сущ. собир. посуда. Qab-qaşığın yuyulması мытьё посуды

Author: Obastan; Publisher: Obastan