QABAQ-QABAĞA

QABAQ-QABAĞA нареч. друг против друга, лицом к лицу, визави. Qabaq-qabağa əyləşmək усесться друг против друга, qabaq-qabağa rəqs etmək танцевать визави; qabaq-qabağa qoymaq: 1. сопоставлять, сравнивать. Məfhumları qabaq-qabağa qoymaq сопоставлять понятия; 2. сверять, сличать; qabaq-qabağa gəlmək встречаться, встретиться лицом к лицу

Author: Obastan; Publisher: Obastan