TAB

TAB сущ.
1. сила (способность, возможность совершать, делать что-л. ). Əlinin tabı yoxdur нет сил в руке, məndə tab qalmayıb сил у меня не осталось
2. терпение, выдержка. Tabına heyran qalmaq kimin восхищаться выдержкой кого, чьей ; tabı qalmamaq не иметь сил, лишиться сил; tab gətirmək см. tablamaq ; выдерживать, выдержать (проявить стойкость, выдержку), выносить, вынести; переносить, перенести; терпеть, вытерпеть. Aclığa tab gətirmək выдержать голод; ağrıya tab gətirmək вытерпеть боль, soyuğa tab gətirmək переносить холод, dərdə tab gətirmək перенести горе, hər şeyə tab gətirmək вынести всё, tab gətirməmək (gətirə bilməmək), tab tutmamaq (tuta bilməmək):
1. не выдерживать, не выдержать; не выносить, не вынести; не переносить, не перенести, не терпеть, не вытерпеть. Ayrılığa tab gətirməmək не перенести разлуки, soyuğa tab gətirməmək не переносить холод, təzyiqə tab gətirə bilməmək не выдержать натиска, təhqirə tab gətirməmək не вынести оскорбления, ürəyim tab gətirmir сердце у меня не выдерживает
2. не устаивать, не устоять. Çox güclü düşmən qarşısında tab gətirməmək не устоять перед очень сильным врагом; tabdan düşmək (tabı kəsilmək) изнуряться, изнуриться, лишиться сил (выбиться из сил), обессилеть; tabdan salmaq kimi, nəyi изнурять, изнурить, лишить сил, обессилить, измотать. Düşməni tabdan salmaq измотать противника, beşsaatlıq fasiləsiz döyüş hamını tabdan salmışdı беспрерывный пятичасовой бой измотал всех

Это слово в других словарях:

Author: Obastan; Publisher: Obastan