TABAQ-TABAQ

TABAQ-TABAQ нареч. подносами. Tabaq-tabaq üzüm gətirirdilər приносили виноград подносами (в подносах)

Author: Obastan; Publisher: Obastan