VAFLİÇİ

VAFLİÇİ сущ. вафельщик, вафельщица

Author: Obastan; Publisher: Obastan