ƏBƏDİLİK

ƏBƏDİLİK I
сущ.
1. вечность (течение времени, не имеющее начала и конца). Materiyanın əbədiliyi вечность материи
2. бессмертие
II
нареч. навечно, навеки, навсегда. Əbədilik əl çəkmək навсегда отказаться
◊ əbədilik getmək: 1. уйти навсегда; 2. отправиться на тот свет; gözünü əbədilik yummaq навечно закрыть глаза; əbədilik vidalaşmaq прощаться (навсегда)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ƏBƏDİLİK is. Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ƏBƏDİLİK 1. долговечность; 2. долговечный, вековечный; 3. навсегда; подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan