Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «Aη» – 4
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AηARI
(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)
AηARI-BƏRİ
(Gəncə) məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm ◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq. – Ağzını yığışdır, aηarıbəri danışma
AηRI
(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) bax aηarı. – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)
AηRI-BƏRİ
(Tovuz) bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam