Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «AH» – 3
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AH
(Meğri) qətrə, ən kiçik damla. – Şişex’ paçaxlıyannan əmceyinnən ah da çıxmır
AHARRAMMAĞ
(Bakı) yanmaq. – Ay səni görüm aharranasan!
AHMIR
(Zəngilan) minnət. – Sənin ahmırı: heç kim götüməz