Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «AQ» – 4
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AQCAVAZ
(Qax) acqarına
AQÇADUZD
(Quba) siçovul
AQQA
I (Saatlı, Zərdab) ata. – Aqqa, doxdur gəlif inəx’lərə iynə vurmağa (Zərdab) II (Quba, Saatlı) yaşlı, nüfuzlu kişilərə edilən müraciət forması. – Aqqa ağsaqqal kişilərə de:llər
AQUBA
(Qax) əziyyət, məşəqqət. – Habı aqubadan qurtaran qunu qoracammı?