Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «AS» – 21
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AS
(Şahbuz) səs. – Uzaxdan asın allam
ASALA
(Çənbərək) bax arsala. – Qoyunun asalasın fətirə büx’düx’, çölö:tüdüx’
ASDA
(Ucar) xuruş. – Aşın yanında asda da var
ASDAL
(Meğri) palıd ağacının gövdəsində əmələ gələn ot. – Çıxeyəm palıda ki, asdal yığım
ASDAMMAX
(Şəmkir) asi olmaq. – Asdamma, a bala, asdamma
ASGÜLÜ
(Lənkəran) çiçək adı. – Asgülü susuzduğunnan yandı
ASIX
(Qax) qaşqabaq
ASI-KİFİR
(Yevlax) günahkar. – Məni ası-kifir eləmə
ASIRĞA
(Xanlar) dərman bitkisi adı. – Asırğanın kökünü qurudullar, döyüllər, qəndə qatıf ye:llər, qurdu tökür
ASKİFİR
askifir olmağ: (Kürdəmir, Salyan) yorulmaq. – Şə:rdə səni axdarmağdan askifir oldım (Salyan)
ASMA
I (Cəbrayıl, Qazax, Şəmkir) saxlamaq üçün dərilib asılan meyvə. – O asmadan bir nar qopart, yə:x’ (Şəmkir) II (Şahbuz) əl-üz dəsmalı asılan yer, asqı. – Asmada məhraba olar
ASMALI
I (Culfa) piti. – Bu gün yaxşı asmalımız var II (Lənkəran) qarpız və yemiş asmaq üçün qamışdan toxunmuş bağ
ASMALIĞ
(Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan) içinə qaşıq, çəngəl, bıçaq qoymaq üçün ipdən toxunmuş torba. – Asmalığdan qaşığ götür (Biləsuvar); – Qaşığları asmalığa qoymışam (Salyan)
ASRAL
(Şəmkir) kəndirotu. – Asraldan kəndirnən yağ əmələ gəlir
ASSI
(Dərbənd) hirsli, acıqlı (adam). Bizin Məmmədağa assı adamdı
ASTAM
(Zaqatala) bax astamur. – Xamırı astamnan kəliyırıx
ASTAMAT
(Ordubad) tütün növü adı. – Astamat yaxşı çəhməli tütündi
ASTAMUR
(Zaqatala) ərsin. – Xəmiri astamurnan qazısana
ASTARPAMBI
(Zaqatala) toyun birinci günü
ASÜKÜN
(Zəngibasar) naşükür. – Adam bu qədər asükün olmaz
ASVA
(Çənbərək) ərzaq. – Asvamız biyil çoxdu