Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «AU» – 2
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AULU
(Qax) çobanların daşla oynadıqları oyun adı
AUPAY
(Qax) çobanların bişirdikləri iri qarğıdalı xingalı. – Bi də qorıysın çobanlar aupay pişirip, hərəyə dört-beş paylıylar