Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «Z» – 425
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ZA ZE ZI ZO ZU
 
ZABAĞ
(Xaçmaz, Quba, Qusar) pərdilərin üstünə düzülən taxta. – Öyə əlli zabağ çatmudi <çatmayır> (Xaçmaz)
ZABIN
(Cəbrayıl) pis. – O sənnən zabın oğlandı:?
ZABIR
(Balakən) qıf
ZABRA
I (Borçalı, Qazax) bax zabır. – Zabreynan nö:üt də töx’, su da töx’, isdəsəη, yağ da töx’ (Borçalı) II (Bolnisi) acizlik
ZABRI
(Borçalı, Qax, Qazax, Zaqatala) bax zabır. – Oğul, İsə, get qonşumuzun zabrısını gətir (Qazax)
ZABRU
(Borçalı, Qax, Zaqatala) bax zabır. – Zabruni qeti, üşşeyə nöyüt toqum (Qax); – Zabruni tez qeti, çırağa növüt tökəsiyam (Zaqatala)
ZABUNMIĞ
(Zəngibasar) pislik, yamanlıq. – Zabunnuğ eley, özinə oley
ZABUR
(Borçalı) bax zabır. – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər
ZADIR
(Meğri) səfeh, ağılsız. – Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı
ZAFT
zaft eləmax: (Şəki) becərmək, qulluq etmək. – Yeri özüm zaft eli:rəm Zaftında olmax (Qax) – öhdəsində, ixtiyarında olmaq
ZAĞA
I (Zəngilan) zəif. – Kamıl yaman zağadı II (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur) 1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). – Qapılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba) 2. vəhşi heyvan yuvası (Qax)
ZAĞAB
(Lənkəran) qızıl suyu. – Üzigimi zağaba saldırdım
ZAĞALAMMAX
(Çənbərək) özünü öymək, lovğalanmaq. – Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir
ZAĞAN
(Kəlbəcər, Zəngilan) qaraqarğa. – Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)
ZAĞAR
I (Quba) bax zağa I. – Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran); 2. dikbaş, sözə qulaq asmayan (Salyan); – Bı kətdə zağar uşağ azzı III (Ağcabədi, Borçalı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Tovuz, İrəvan) 1. qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). – Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); – Zağar adam gödəx’di (Gədəbəy); – Zağar adam hirisdi olar (Borçalı) 2. yekəqarın (Ağcabədi, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Masallı, Tovuz). – Zağar kişi çox işdiyəmməz (Qazax); – O, zağarın biridi (Ağcabədi) 3. qarınqulu (Cəbrayıl). – Sən çoxda:n zağarısan
ZAĞARA
(Bakı) xəz papağın qıraqları. – U qədər düz söz danışmısan ki, börkü:n zağarası gedib
ZAĞARÇA
(İrəvan) qısaboy. – O, zağarçanın biridi
ZAĞARQARIN
(Qazax, Kürdəmir, Mingəçevir) yekəqarın. – Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)
ZAĞARRAMMAĞ
(Saatlı) bax zağalammax. – Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı
ZAĞARRAMMAX
(Qarakilsə) bax zağalammax. – Zağarrammax peşəsidi onun
ZAĞARRIĞ
(Salyan) dikbaşlıq
ZAĞLI
I (Qax) it II (Cəbrayıl) yağlı (süd). – Ölən inəyimizin südü yaman zağlıydı
ZAĞNABIT
I (Meğri) zəhər. – Eran xannərinə heş zağnabıt da vermeydıx II (Meğri) zəy
ZAHA
(Gədəbəy, Tovuz) təzə doğmuş (qırxı çıxanadək) qadın. – Arvat zahadı, hələ bilmərrə işdə:məz (Gədəbəy); – Suqra zahadı (Tovuz)
ZAHI
(Oğuz, Şəki) bax zaha. – Zahı mala soyux su verməzdər
ZAHİ
(Lənkəran, Şəki) bax zaha
ZAHMAN
I (Füzuli, Kəlbəcər, Qarakilsə, Laçın, Oğuz) iki əkin sahəsi arasında sərhədi müəyyənləşdirmək üçün saxlanılan əkilməmiş yer. – Yerin arasın ayırana zahman de:lir (Füzuli) II (Cəbrayıl) yaxın. – Qorxusunnan ə:nə zahman gedə:lmir
ZAHRAN
(Ağsu) bax za:ra. – Zahran Məmmət mə: sögüb
ZAXMA
I (Tovuz) daxma. – Nisa bir zaxmada olur, laf köhnə II (Gəncə) dirək
ZAXOR
(Dərbənd) taxıl saxlamaq üçün taxta və s. düzəldilən anbar. – Zaxorun üşdörd təxdəsi ağəcdən ular