A:η

A:η I
(Daşkəsən, Gədəbəy)
fəqərə. – Bədəndə işdəy yer a:ηdı (Gədəbəy)
II
(Qazax, Tovuz)
alın. – Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:ηnarına (Qazax)

Author: Obastan; Publisher: Obastan