ABACUR

ABACUR (Qax)
bax abajur – Dünən bazardan bir kilo abacur aldım

Author: Obastan; Publisher: Obastan